Projekt Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne w dziedzinie Kształcenia i Szkoleń zawodowych

Opis projektu


Celem projektu jest wypełnienie luki w rozumieniu i stosowaniu sztucznej inteligencji (AI) w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET). Przyjęło się, że dla młodszego pokolenia świat cyfrowy jest naturalnym środowiskiem, jednak często nie jest zaznajomione z najnowocześniejszymi technologiami, takimi jak sztuczna inteligencja.

 

Kluczowe aspekty projektu obejmują:

 

Zrozumienie sztucznej inteligencji: W projekcie przyjęto założenie, że sztuczna inteligencja wkrótce zastąpi prostą, powtarzalną pracę umysłową i fizyczną, co doprowadzi do całkowitej zmiany systemu zatrudnienia i wzorców zawodowych tradycyjnego społeczeństwa. Ma to istotne konsekwencje dla edukacji zawodowej, ponieważ sztuczna inteligencja może zastąpić wiele stanowisk pracy.

 

Transformacja cyfrowa: Projekt dostrzega rosnącą popularność cyfrowej edukacji zawodowej. Należy jednak również pamiętać, że większość społeczności szkolnej nie ma podstawowej wiedzy nat temat definicji związanych ze sztuczną inteligencją i jej obszarów zastosowań. Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnych metod i koncepcji nauczania, aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć sztuczną inteligencję.

 

Innowacyjne metody nauczania: Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania w kształceniu zawodowym, tak aby dostosować je do szybko zmieniającego się otoczenia technologicznego. Ma na celu podnoszenie świadomości na temat najnowocześniejszych technologii, które będą kształtować szkolnictwo zawodowe.

 

Platforma e-learningowa: W ramach projektu zaplanowano opracowanie otwartej platformy e-learningowej integrującej innowacyjne narzędzia dydaktyczne, takie jak materiały e-learningowe, podcasty i porady w zakresie sztucznej inteligencji. Platforma ta ma na celu podniesienie świadomości na temat sztucznej inteligencji i pobudzenie kreatywności, krytycznego myślenia i złożonego przetwarzania informacji.

 

Projekt porusza trzy kluczowe tematy: tworzenie nowych, innowacyjnych lub wspólnych programów lub kursów; umiejętności i kompetencje cyfrowe; przezwyciężenie niedopasowania umiejętności i zaspokojenie potrzeb rynku pracy. Konsorcjum projektowe jest przekonane, że sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje edukację w ramach sektora VET i stara się dostosować swoje instytucje do zmieniających się okoliczności.