O FUNDACJI

Fundacja innplus

Dowiedz się więcej o naszej działalności

projekty

Działalność Fundacji opiera się na realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Dowiedz się więcej o realizowanych przez Fundację projektach. 

 

innowacje

Fundacja wdraża innowacje poprzez:
 • diagnozę potencjału i potrzeb
 • strategię komercjalizacji
 • transfer wiedzy i technologii
 • wdrażanie technologii

edukacja

Wspieramy edukację poprzez:
 • realizacja projektów edukacyjnych
 • wspieranie programów edukacyjnych
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
 • wspieranie społeczności lokalnych

doradztwo i szkolenia

Wspieramy przedsiębiorczość poprzez:
 • pozyskiwanie funduszy unijnych
 • zarządzanie projektami
 • pozyskiwanie partnerów
 • dostęp do wiedzy