realizowane projekty

vet to the future

2022-1-HU01-KA220-VET-000090188

A comprehensive E-learning platform to get ready for AI in the field of vocational education.

cabbage-Creative Balcony Gardening

2020-1-HU01-KA227-ADU-094088Promoting balcony gardening among adults in order to obtain the benefits for them on a personal level and for the local communitiesEOG/21/K3/W/0049

Opracowanie i wdrożenie skutecznego modelu podnoszenia praktycznych umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych
w Czartajewie we współpracy
z lokalnymi przedsiębiorcami.