vet to the future

ogólne informacje o projekcie

Sztuczna inteligencja kształtuje naszą przyszłość na całym świecie, dlatego niezwykle ważne jest zrozumienie zmieniającego się otoczenia na poziomie transnarodowym, ponieważ postęp technologiczny w różnych krajach może się od siebie różnić. Zakres kształcenia zawodowego jest bardzo zróżnicowany, uczniowie mogą wykonywać wiele zawodów, ale niektóre kraje i regiony są prekursorami w niektórych technologiach. Ponieważ sztuczna inteligencja zmienia te branże i zawody na wiele sposobów, ważne jest, aby uzyskać kompleksowe zrozumienie wpływu sztucznej inteligencji na różne sektory.

The Power of Artificial Intelligence in Online Learning

Our AI e-learning materials help you understand how AI programs work and provide guidance for their everyday use. With AI, you can navigate the challenges of daily life more efficiently and quickly.

Grow with our lessons

 
history of ai
ai terminology
the ai revolution
ai in different industries
ethics in ai development
transversal skills for ai
green and inclusive ai

multiplier events

In all partner countries there was a Multiplier event promoting the outcomes of the project work. In Poland there were series of events in Małaszewicze and Mława regions. Find out more below.


W dniu 22.03.2024 r odbyło się seminarium upowszechniające w Centrum Nauki i Biznesu Żak...